top of page

Her-certificeren

Her-certificering dient elke drie jaar plaats te vinden. Ook voor pedagogisch medewerkers die reeds in bezit zijn van een certificaat maar deze behaald hebben voor 2019 is dit een zeer geschikte training. Hiervoor is een routeplanner ontwikkeld door de CED groep. Door jaarlijks twee van de routes af te leggen, kan na drie jaar, het certificaat voor her-certificering aangevraagd worden. Hiermee voldoet men aan de (bij)scholingseisen welke gesteld worden door de GGD.

 

 Deze routeplanner bestaat uit de volgende onderwerpen:

 1. Planning en organisatie

 2. Interactievaardigheden

 3. Sociaal- emotionele ontwikkeling

 4. Spel en hoeken

 5. Buitenspel

 6. Spraak- en taalontwikkeling

 7. Motorische en zintuiglijke ontwikkeling

 8. Kunstzinnige oriëntatie I

 9. Kunstzinnige oriëntatie II

 10. Puk in Peuterstappen hoofdstuk 1: Data                Boek en map: Peuterstappen

 11. Puk in peuterstappen hoofdstuk 2: Duiden           Boek en map: Peuterstappen

 12. Puk in peuterstappen hoofdstuk 3: Doelen           Boek en map: Peuterstappen

 13. Puk in peuterstappen hoofdstuk 4: Doen              Boek en map: Peuterstappen

 14. Opvallend gedrag                                                      Boek: Trapsgewijs

 15. Ouderbetrokkenheid                                                 Boek: Samen Vooruit

 

Elke route bestaat uit een training van 3,5 uur. Welke routes er gekozen worden is vrij aan de organisatie en de trainer. Dit gaat in goed overleg.

Prijs per route per deelnemer: 

€ 250,-

Voor groepen met meer deelnemers prijs op aanvraag.

unnamed.jpg
ced_rgb-2018.png
bottom of page