top of page

Training werken met het VVE Uk & Puk programma

ced_rgb-2018.png

Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang moeten volgens de wet in het bezit zijn van een geldig certificaat om op een VVE-groep te mogen werken. Deze training is volgens de richtlijnen van de door de CED-groep vastgestelde eisen en is in 2019 hernieuwd. Er wordt dan ook gewerkt met de Uk en Puk deelnemersmappen van de CED-groep.

UkPuk-Deelnemersmap-perspectief.jpg

Voor wie is deze training bedoeld?

Pedagogisch medewerkers die werkzaam zijn in de kinderopvang en werken met kinderen van 0-4 jaar. Wanneer je de training met goed gevolg afsluit ben je in het bezit van een certificaat waarmee je gerechtigd bent om te werken op een groep met kinderen met een VVE-indicatie. Voor pedagogisch medewerkers welke niet met deze doelgroep werken is het een prima training om eerder opgedane kennis op te halen en te vernieuwen.  Elke bijeenkomst is er veel aandacht voor jouw vaardigheden, valkuilen en kwaliteiten.

Wat houdt de training in?

Jij bent dagelijks bezig met het bieden van structuur, emotionele ondersteuning, grenzen stellen en het stimuleren van de ontwikkeling. De activiteiten bij Uk & Puk stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden, motorische en zintuiglijke vaardigheden en geven de eerste rekenprikkels. Bij Uk & Puk draait het niet om lesjes geven en leren, maar om vrolijk spelen, ontdekken en bewegen. Precies wat ukken het liefste doen! Door het spel op de juiste manier aan te moedigen, doen baby's, dreumesen en peuters nieuwe vaardigheden op en maken ze op natuurlijke wijze een brede ontwikkeling door. Speel, ontdek, groei en beweeg!

Welke onderwerpen komen aan bod?

Totaal bestaat de training uit 13 bijeenkomsten van 6 uur waarbij de volgende onderwerpen aan bod komen:

 1. introductie Uk & Puk

 2. planning en organisatie

 3. interactievaardigheden

 4. sociaal- emotionele ontwikkeling

 5. spel, speel-leeromgeving en themahoeken

 6. spraak- taalontwikkeling

 7. motorische en zintuiglijke ontwikkeling

 8. kunstzinnige oriëntatie

 9. rekenprikkels

 10. resultaatgericht werken

 11. werken met boeken

 12. ouderbetrokkenheid

 13. presentaties en certificering (VVE-certificaat Uk & Puk van de CED-groep)

 

Het programma Uk & Puk bestaat uit 11 thema’s. Elk thema biedt 12 activiteiten voor ongeveer 6 weken. Alle thema’s komen uit de directe belevingswereld van jonge kinderen en spelen zich af in het hier en nu. Tijdens de training leer je deze thema’s kennen waarna je ontwikkelingsgericht gaat werken met het programma Uk & Puk.

 

Voor er wordt gestart met de bijeenkomsten wordt er een quick-scan uitgevoerd om vast te stellen wat de beginsituatie is van zowel de organisatie als de medewerkers. Tussentijds en aan het einde van het traject wordt er nogmaals een scan uitgevoerd zodat de vooruitgang in beeld kan worden gebracht. Per deelnemer vinden er drie groepsconsultaties plaats gedurende de training. Van medewerkers wordt verwacht dat zij thuis en op de werkplek werken aan de opdrachten.

 

Eisen deelnemers

Deelnemers moeten in het bezit zijn van een kindgerichte opleiding op minimaal niveau 3. (Pedagogisch medewerker kinderopvang)

Daarnaast moet de deelnemer opdrachten uit kunnen voeren op de werkplek en om het geleerde in praktijk te kunnen brengen.

 

Kosten

Prijs p.p.: € 2750,- 

Hierbij zijn alle benodigde lesmaterialen, het certificaat en de Uk & Puk deelnemersmap inbegrepen. 

imagesMS4Y9I64.jpg
bottom of page