top of page

Werken met baby's

Wilt u de kwaliteit van de babyopvang op de groep verbeteren? Na afloop van de training weet u wat belangrijk is bij de opvang van baby's. Vanaf 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken,  een diploma, certificaat of cijferlijst hebben. Deze training voldoet aan die criteria.

Inhoud

De training 'Werken met baby's' bestaat uit de volgende onderdelen:

 1. visie op baby's en babyopvang

 2. het bieden van emotionele ondersteuning

 3. respect voor autonomie

 4. structuur en continuïteit

 5. zeggen wat je doet, benoemen wat je ziet

 6. ontwikkelingsstimulering en het begeleiden van interacties

 7. een veilige en uitdagende speelomgeving creëren

 8. samenwerken met ouders en collega's: uitwisselen en afstemmen.

De training is geschikt voor zowel ervaren als onervaren pedagogisch medewerkers, zodat alle (baby)leidsters van een team of locatie aan de training kunnen deelnemen.

Doel

Deze training helpt de deelnemer zes interactievaardigheden beter te kennen en uit te voeren. Daarnaast besteedt de training aandacht aan:

 • de groepsruimte

 • het speelgoedmateriaal

 • samenwerking tussen collega’s en met ouders

 • rust creëren op de groep

 • ontwikkelgebieden en het stimuleren van de ontwikkeling

Resultaat

Na de training weten deelnemers wat belangrijk is in de opvang van baby’s en beschikken ze over vaardigheden om de kwaliteit van de babyopvang op de groep te verbeteren.

Certificering verplicht in 2025

Vanaf 1 januari 2018 moeten werkgevers investeren in specifieke scholing voor babyopvang. Vanaf 2025 moeten alle beroepskrachten die met 0-jarigen werken over een diploma, certificaat of cijferlijst beschikken, waaruit blijkt dat specifieke scholing voor baby-opvang is gevolgd die voldoet aan alle criteria. Deze training voldoet aan deze criteria, De deelnemers ontvangen een certificaat van Edux.

Duur: acht bijeenkomsten van 2,5 uur

Kosten: €450,-  per deelnemer.

 

Kwalificatie:

U ontvangt een certificaat van het Edux. Beoordeling vindt plaats op basis van tachtig procent aanwezigheid, inzet tijdens bijeenkomsten en huiswerkopdrachten.

bottom of page