top of page
Kindermishandeling infograph.jpg

Meldcode kindermishandeling

Er is vast niets aan de hand, die ouders zijn altijd zo aardig!

Medewerkers zijn geneigd om signalen te negeren. Het is echter hun plicht hun ogen open te houden en de signalen op te pakken. Tijdens deze training leren medewerkers emotie uit te schakelen en signalen serieus op te pakken. Er is ook aandacht voor de vervolgstappen na het signaleren. Hierbij word gebruik gemaakt van de meldcode kindermishandeling welke op de locatie van kracht is.

Uw medewerkers kennen de signalen die wijzen op mishandeling op zowel geestelijk als lichamelijk vlak. Zij weten hoe de meldcode werkt en hoe zij moeten handelen. Ook weten zij emoties hierbij uit te schakelen en rationeel te kijken bij een vermoeden van kindermishandeling.

Vrijblijvend mogelijkheden bespreken?

bottom of page